Wiedziałeś, co naprawdę Cię motywuje? Sprawdź...

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego pomimo ogromnych starań i nakładów pracy jakieś zadanie nie idzie po Twojej myśli?

Czy wiesz, co Cię motywuje i potrafisz to wykorzystać w pełni, aby osiągać swoje cele, spełniać marzenia, motywować bliskich albo współpracowników?

Tamara Lowe w swojej książce „Zmotywuj się” odkrywa tajniki strategii odpowiednich dla każdego indywidualnego typu motywacyjnego, aby osiągać niezwykłe i wymarzone wyniki w każdej dziedzinie życia (w pracy, w domu, fizycznie, emocjonalnie, finansowo). 

Motywacyjne DNA sprowadziło na moje życie pozytywną rewolucję, pozwoliło mi uświadomić sobie różne życiowe sytuacje i wybory. Do testu i wyników podeszłam początkowo z dużą dozą sceptycyzmu, ale zarazem z ciekawością. Wyniki tak dokładnie pokrywały się z moją osobowością, że trudno było mi uwierzyć, jak bardzo trafny jest ten test. 
 

Czym jest motywacyjne DNA?

Każdy z nas jest inny, a więc każdego z nas motywuje coś innego. Idąc tym torem myślenia, to, co motywuje mnie i dodaje mi skrzydeł, dla Ciebie może mieć wręcz odwrotny skutek i spowodować kompletną demotywację i brak chęci do dalszego działania.


Na motywacyjne DNA składają się:

 • (D) dążenia (drives): do kontaktu z innymi lub do wydajności (inaczej to wewnętrzna siła, która nas motywuje)
 • (N) potrzeby (needs): stabilizacji lub zmian (czyli podstawowe wymagania, które muszą być spełnione, aby dana osoba mogła się rozwijać)
 • (A) nagrody (awards): wewnętrzne lub zewnętrzne (preferowane nagrody, jakich oczekujemy po realizacji zadania)


Tak naprawdę każdy z powyższych bodźców motywuje nas wszystkich. Jednak to trzy bodźce najbardziej do nas przemawiają. 

Które przemawiają właśnie do Ciebie?

Na tej stronie możesz wykonać test i odkodować swoje motywacyjne DNA. Test jest po angielsku, jeśli chciałbyś wesprzeć się polskim tłumaczeniem, pod tym artykułem znajdziesz tłumaczenie pytań. 

Możesz również odpowiedzieć sobie na 3 proste pytania, aby zyskać ogólne spojrzenie na swój typ motywacyjny. 

1. Lubisz współpracować z innymi czy cenisz sobie rywalizację? 

Osoby lubiące rywalizację zazwyczaj dążą do wydajności, są zorientowani na zadania. Osoby chętnie współpracujące dążą do kontaktów z innymi ludźmi.

2. Wolisz stabilizację czy zmiany? 

Osoby ceniące ustalony porządek i harmonogram mają potrzebę stabilizacji. Natomiast osoby lubiące zmiany potrzebują ciągle nowych doświadczeń, a każda zmiana powoduje dodatkowy zastrzyk energii.

3. Co daje Ci większe poczucie spełnienia: uznanie bez nagrody finansowej czy same pieniądze?

Jeśli uznanie, lubisz czuć się potrzebnym i mieć poczucie akceptacji. Cechuje Cię system nagród wewnętrznych. Z kolei uznanie w formie czysto pieniężnej oznacza, że możliwość awansu jest dla Ciebie ważniejsza.


Pamiętaj jednak, że to, co motywuje Cię w jednym środowisku, może się zmieniać kiedy przebywasz w pracy, wśród rodziny, przyjaciół. Wraz z wiekiem motywacyjne preferencje również mogą ulegać zmianom, choć podstawowy kod motywacyjny pozostaje nietknięty. I tak w pracy możesz dążyć do wydajności, a podczas prywatnych towarzyskich okazji możesz dążyć do kontaktów z ludźmi. 

--

Pokrótce opiszę każdy typ motywacyjny zgodnie z klasyfikacją Tamary Lowe i skoncentruję się na wykorzystaniu każdego typu motywacyjnego do nauki języka :)


Wydajni

Osoby dążące do wydajności są zorientowane na zadania i cele. Chcą dowodzić, kontrolować, lubią wyzwania, zarządzanie i organizowanie.

Wydajni są pewni siebie, stanowczy, śmiali. Cechuje ich samodyscyplina i siła woli. Są energiczni, produktywni, szybko znajdują rozwiązania. Wysoko stawiają poprzeczkę sobie i innym. Są dobrze zorganizowani, nie lubią spowalniaczy. Liczą się dla nich wyniki. 

Są bezpośredni, mówią szybko i nie lubią się powtarzać. Szybko przechodzą do sedna i tego samego oczekują od innych. Mogą być postrzegani jako nietaktowni. Nie są najlepszymi słuchaczami, ponieważ słuchanie uważają za stratę czasu. Sprawiają wrażenie niecierpliwych i żyjących w pośpiechu. 

Wydajni a nauka języka

Są zwolennikami samodzielnego uczenia się. Niekonwencjonalne, szalone metody nauki mogą sprawdzić się u Wydajnych, o ile osiągną oni oczekiwane wyniki. W rozmowie z Wydajnymi należy redagować myśli w sposób zwięzły, mówić bezpośrednio i przechodzić do sedna. 

Kwieciste tłumaczenia i rozwodzenie się nad tematem powoduje demotywację i zniecierpliwienie Wydajnych. 

Wydajni lubią, gdy poprzeczka jest ustawiona wysoko. Są ambitni, potrzebują wyzwań. Oczekują przestrzeni do pracy, niezależności i szacunku. Potrzebują kontroli, lubią mieć ustalone terminy do wykonania zadania. 

Lubią współzawodnictwo, bicie rekordów, osiąganie rzeczy niemożliwych.

W nauce języka ważne jest, aby lektor:

 • jasno i klarownie precyzował cele na każde zajęcia, na każdy miesiąc nauki
 • realizował zadania prowadzące do osiągnięcia zakładanego rezultatu (realizacja syllabusa)
 • był wymagający, ambitny i miał wysokie oczekiwania, a więc przeprowadzał regularne powtórki, testy pisemne i ustne, przydzielał punkty dodatnie/ujemne, które uczeń mógłby porównywać z innymi oraz/lub ze swoimi dotychczasowymi wynikami 
 • był konkretny i rzeczowy

 

Kontaktowi

Są przyjaźni, spokojni, często poświęcają czas na rozmowę, są uczuciowi, lojalni, godni zaufania.

Budują relacje i trwałe więzi. Wolą się dopasować niż wyróżniać. Cechuje ich empatia, chęć współpracy. Czasem stawiają problemy innych ponad swoje, potrafią usłyszeć to, co nie zostało wypowiedziane. Potrafią słuchać drugiej osoby ze zrozumieniem. 

Lubią utrzymywać kontakt wzrokowy, są serdeczni i przyjaźni. Kontaktowi myślą sercem i głową, czują się urażeni brakiem wrażliwości.  Są cierpliwi, tolerancyjni, skorzy do pomocy.

Kontaktowi a nauka języka

Uczą się metodą prób i błędów. Przyswajają nowe informacje pracując z innymi. Lubią wskazówki i osobiste pochwały.  Uczą się przez praktykę, lubią korzystać z pomocy wizualnych i autentycznych materiałów. Lubią odgrywanie scenek, obrazki i prezentacje. 

Może brakować im koncentracji, niechętnie uczą się bez wytycznych. Lubią jasne wskazówki i konkretne zadania. Warto udzielać rad w trakcie wykonywania pracy. 

Kontaktowych motywuje zachęta, spokojne tempo, otwarte ramy czasowe, czas na rozmowę i zacieśnianie więzi. 

W nauce języka ważne jest, aby lektor:

 • nawiązał serdeczną relację
 • nie narzucał sztywnych terminów
 • spokojnie i w miłej atmosferze prowadził zajęcia, udzielał wyjaśnień
 • zapewniał pomoce wizualne
 • udzielał konkretnych wskazówek i zadań do wykonania
 • mówił spokojnie, powoli

 

Stabilni

Cenią sobie porządek, harmonogramy, struktury. Często mają uporządkowane biurko, są skoncentrowani, pilni, konsekwentni, opanowani, kompetentni, godni zaufania, spokojni. Czytają instrukcje, doceniają dokładność i zwracają uwagę na szczegóły. Są dobrze zorganizowani, przygotowują listę rzeczy do zrobienia. Bardzo dużo od siebie wymagają, niełatwo przekonują się do nowości. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków dokładnie analizują potencjalne koszty i konsekwencje. Potrafią przewidzieć kilka ruchów do przodu (często lubią szachy).

Są sceptyczni wobec nowych pomysłów, opierają swoje przekonania i działania na tym, co mogą udowodnić. Motywują ich fakty, nie entuzjazm. Są dociekliwi, zawsze wykonują zadanie od początku do końca. Dążą do perfekcji, są skrupulatni.

Stabilni a nauka języka

Myślą analitycznie i logicznie. Cenią usystematyzowaną wiedzę, fakty, liczby (a nie obrazy czy anegdoty). Procesy myślowe przebiegają liniowo, na zasadzie skojarzeń. Oczekują szczegółowych wskazówek dotyczących tego, co mają robić, jak, na kiedy i z wykorzystaniem jakich środków. Jeśli znają konkretne cele, będą koncentrować się na ich osiągnięciu, potrzebują też ciągłego wsparcia. Są sceptyczni wobec nowych pomysłów. Lubią metodykę małych kroków, a komplementy mogą wprawiać ich w zakłopotanie.

Lubią stały rytm, ustalony porządek, przewidywalność. Lubią mieć czas na przetworzenie informacji.

W nauce języka ważne jest, aby lektor:

 • był konkretny i rzeczowy
 • jasno i precyzyjnie wyjaśniał nowe zagadnienia
 • trzymał się wcześniej sprecyzowanego harmonogramu
 • jasno określał z jakich materiałów korzystać i jakie konkretne ćwiczenia realizować
 • był dobrze zorganizowany i wymagający

 

Zmienni

Są energiczni, pełni ekspresji. Cechuje ich pasja, optymizm, pozytywna energia. Ich biurka są często kolorowe, usłane kolorowymi karteczkami z zapiskami, zdjęciami. Zmienni chcą dobrze się bawić, nie myślą schematycznie, są kreatywni, sprawiają wrażenie, jakby szybko się dekoncentrowali. Są pozytywni i entuzjastyczni. Często mają więcej pomysłów niż czasu na ich realizację. Motywuje ich wszystko, co nowe i niekonwencjonalne. Niełatwo jest im żyć w ułożony sposób w ramach zorganizowanej struktury. Najpierw podejmują się łatwych i przyjemnych zadań. Łatwo się rozpraszają, miewają kłopoty z dokończeniem zadania.

Zmienni a nauka języka

Lubią kiedy się ich słucha. Lubią pomoce wizualne, rysunki, prezentacje. Uczą się na przykładach. Tracą zapał gdy stoją przed zadaniem długiego analizowania.

Potrzebują wsparcia w zarządzaniu priorytetami. 

Cenią sobie luźny grafik, elastyczne terminy, nowe pomysły, możliwości wyboru.

W nauce języka ważne jest, aby lektor:

 • był otwarty, pozytywnie nastawiony, energiczny, żywiołowy
 • słuchał, utrzymywał kontakt wzrokowy
 • wyrażał uznanie dla osiągnięć
 • ustalał priorytety i je egzekwował
 • akceptował elastyczność
 • wspierał w doprowadzaniu zadań do końca

 

Wewnętrzni

Muszą widzieć sens i znaczenie tego, co robią. Ważne są dla nich ideały filozoficzne, to, jak ich decyzje wpłyną na świat, obstają przy swoim systemie wartości. Chcą wiedzieć „dlaczego”, zanim znajdą odpowiedź na pytanie „jak”? Charakteryzują się praktycznym optymizmem. Dostrzegają negatywne sytuacje, ale są zdania, że wszystko da się pozytywnie rozwiązać. Jeśli nie są w stanie szybko czegoś osiągnąć, zadowala ich stopniowy postęp. 

W nauce języka zmotywuje ich szczerze i osobiste uznanie za osiągnięcia.


Zewnętrzni

Myślą o wyniku, zanim zainwestują swój czas i energię, chcą poznać oczekiwany rezultat danego projektu. Skupiają się na wykonaniu zadania motywowani wiarą, że czeka ich nagroda i uznanie. Motywuje ich awans, status społeczny, publiczne uznanie, wspinanie się na kolejne szczeble kariery. Są przedsiębiorczy i skupieni na celach. Mają aspiracje, by być najlepsi.

W grupie idealną nagrodą dla nich jest publiczne uznanie, kiedy otrzymają najlepszą ocenę, najwyższą liczbę punktów lub gdy zajmą pierwsze miejsce w konkursie.

Jeśli zrobiłeś test, podziel się proszę swoimi przemyśleniami w komentarzach!

Jaki był mój wynik? Mam potrzebę zmiany, dążę do kontaktu z ludźmi i motywują mnie czynniki wewnętrzne. Zarówno mocne, jak i słabe strony, i wszelkie wskazówki dla mojego motywacyjnego DNA są trafione w dziesiątkę. 

Wszystkie typy motywacyjne są szczegółowo omówione w książce Tamary Lowe „Zmotywuj się”. 

--

Poniżej tłumaczenie zdań z testu sprawdzającego motywacyjne DNA:

 1. Jestem oddaną, przyjazną osobą, poszukującą zażyłości z innymi.
  Jestem osobą zorientowaną na cel, która chce się wyróżniać. 
 2. Bywam spontaniczny i lubię ryzyko.
  Bywam metodyczny i ostrożny.
 3. Chcę być nagradzany za świetną pracę.
  Potrzebuję pracy, która jest dla mnie ważna.
 4. Mogę sprawiać wrażenie osoby niepewnej siebie.
  Mogę sprawiać wrażenie osoby zbyt pewnej siebie.
 5. Lubię szybkie, intensywne i ekscytujące życie.
  Lubię spokojne, stabilne i powolne życie.
 6. Wolę uznanie publiczne od osobistego.
  Wolę uznanie osobiste od publicznego. 
 7. Jestem ostrożny i staram się przygotować do nieprzewidzianych sytuacji.
  Jestem kreatywny i wolę improwizować w razie konieczności.
 8. Najczęściej lubię być liderem.
  Najczęściej wolę, kiedy liderem jest ktoś inny.
 9. Wybrałem dobrze płatny i prestiżowy zawód.
  Mogę poświęcić prestiż i nagrody finansowe dla pracy, która może przyczynić się do pozytywnej zmiany.
 10. Zazwyczaj jestem wyluzowany, otwarty i przyjazny.
  Zazwyczaj jestem ambitny, asertywny i pewny siebie.
 11. Życie na wysokiej stopie jest dla mnie ważne.
  Życie na wysokiej stopie nie jest dla mnie bardzo ważne.
 12. Zazwyczaj koncentruję się na tym, co robię, jestem zdyscyplinowany.
  Zazwyczaj jestem impulsywny i śmiały.
 13. To ja sprawiam, że sprawy przybierają konkretny obrót.
  Co ma być, to będzie.
 14. Nie lubię zajmować się szczegółami.
  Lubię zajmować się szczegółami.
 15. Pozostawienie po sobie dorobku dla ludzkości jest dla mnie ważne.
  Uzyskanie bogactwa i szacunku jest dla mnie ważne.
 16. Wolę pasować do grupy niż się wyróżniać.
  Wolę się wyróżniać niż pasować do grupy.
 17. Chcę zachować stabilność i spokój umysłu.
  Lubię stawiać sobie nowe wyzwania.
 18. W kontekście nowej pracy, pensja i dodatki są najważniejsze.
  W kontekście nowej pracy, sama praca jest najważniejsza.
 19. Lubię podważać stan rzeczy i wprowadzać zmiany.
  Lubię pocieszać i uspokajać ludzi.
 20. Bardzo ważne jest dla mnie to, co myślą o mnie inni.
  To, co o mnie myślą inni jest nieważne, dopóki jestem szczery wobec siebie.
 21. Wpadanie na nowe pomysły i zarażanie nimi ludzi jest jedną z moich mocnych stron.
  Wprowadzanie pomysłów w życie i dbanie o przestrzeganie procedur to moje mocne strony

22. W ciągu najbliższych kilku lat chciałbym… (wybierz te punkty, które naprawdę bardzo Cię motywują):

 • wygłosić wykład podczas seminarium biznesowego
 • wygłosić mowę w kościele
 • poprawić umiejętności mówienia
 • poprawić umiejętności sprzedaży i marketingu
 • poprawić umiejętności techniczne
 • pisać książki
 • pisać e-książki
 • prowadzić swoją firmę bardziej wydajnie i osiągać większe zyski
 • wytworzyć produkt audio/video
 • zorganizować konferencję
 • zostać zaproszonym do stacji radiowej
 • zostać zaproszonym do telewizji
 • udzielać wywiadów w prasie
 • rozwinąć praktykę konsultingową
 • rozwinąć praktykę indywidualnego coachingu
 • rozwinąć program partnerski
 • założyć bloga
 • rozwinąć społeczność online
 • dowiedzieć się więcej o marketingu internetowym
 • dowiedzieć się więcej o afiliacjach
 • poprawić umiejętności w zakresie social media
 • poprawić autopromocję
 • promować lepiej własny biznes

23. Jakie są Twoje finansowe cele (prywatnie i biznesowo)?

24. Do jakich wyrzeczeń skłonił Cię (lub Twoich znajomych) kryzys gospodarczy?

 • brak urlopu
 • urlop w domu
 • nie chodzisz do Starbucks
 • nie jadasz poza domem
 • inne

 25. W jaki sposób gospodarka wpłynęła na Twoją działalność charytatywną?

 • zwiększyłem swoje działania charytatywne
 • w żaden
 • przeznaczam na nią nieco mniej środków
 • przeznaczam na nią o wiele mniej środków
 • postawiłem na wolontariat, poświęcam czas, a nie pieniądze


Aggie

 

logo Script logo